Karel Janovický is a Czech-born composer who has lived most of his life in London.

His compositons are many and varied and this site lists some two hundred works, along with recordings and information of forthcoming and past performances.

Published:

Marhounová, J. Svět hudby na plátně doby. Praha : Empatie,  1993

Marhounová, J. Czech music in the web of life, tr. D.E.Viney .  Praha : Empatie,  1993

Vejvoda, J.  Teď jsem jen pouhý skladatel (Karel Janovický) :  Káva u Kische. Týdeník Rozhlas č. 27, 28, 29 červenec 1996

Pilka, J. Splácení dluhů. Harmonie, březen 1998

Zapletal, M : Joviš: Bohuš Šimsa-Jack Allen-Karel Janovický-Joviš (Štafeta osobností).Gymnasion č.3 jaro 2005

Theses:

Arenbergerová, H. Tábor Valka u Norimberku (1949-1954). Magisterská diplomová práce. Praha: Universita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin,  2006

Vonášková-Nováková, J. Karel Janovický - život a dílo. Diplomová práce. Praha: Akademie muzických umění, 2007

Rukavičková, L. Flétny v komposicích plzeňských skladatelů 20. století. Diplomová práce. Plzeň: Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, 2010

Kroupa, M. Česká skladatelská emigrace ve 20.století ( vybrané osobnosti). Magisteská práce. Praha: Akademie Muzických umění, 2011

Koutná, M. Česká hudební kultura v Londýně v letech 1984–1994.  Disertační práce. Olomouc: Filozofická fakulta, Katedra muzikologie, 2015

www pages:

Musicbase: Karel Janovický

British Music Collection: Karel Janovický

Musica: Karel Janovický

Český hudební slovník osob a institucí: Karel Janovický

Karel Janovický (1930) - Witness story - Memory of Nations

www radio broadcasts

Karel Janovicky - Czech sputniks in suburban London, by David Vaughan 25-02-2007

Osudy: Karel Janovický, by Petr Veber 15/12/2014

BBC Radio 4 - Cold War: Stories from the Big Freeze, The Czech Coup  by Martin Williams, 5/7/2016

Audiobook

Ješ, J. Dialogy nad životem, Praha: Radioservis 2010, CD4  rozhovor s Karlem Janovickým.

Site updated January 2017